top of page

על התהליך

  • התהליך מניע אותנו מהראש אל הלב, לחיים אמיתיים יותר ו...מלאי חיים.

  • דרך עמוקה, הוליסטית ופרקטית להמרת הרגשות הקשים ביותר שלנו לעוצמה ולמודעות לנפלאות הנפש.

  • אירועי החיים הם הסימפטומים. שיטת הטיפול מאתרת את שורשי הבעיה שנמצאים ברמת הנשמה, מרפאת אותם ומשחררת את העוצמות הפנימיות, שרק מחכות לבוא לידי ביטוי בעולם.

  • התהליך משתמש במגוון כלים: עבודת הקשבה לגוף, גילוי הרגשות והכרתם, שינוי מערכת האמונות והתפיסות, עבודה עם הילד/ה הפנימי/ת, ריפוי טראומות מילדות ומחיים אחרים, עבודה על האנרגיה המשפחתית, פיתוח יכולות רוחניות ועוד.

  • התהליך קצר, יחסית לשיטות טיפול אחרות, המטרה היא לקבל כלים להתמודדות עם החיים בעזרת הכוחות הפנימיים והחיצוניים העומדים לרשותנו.

שאלות ששואלים אותי

?שחזור גלגולים? תרפיית גלגול נשמות

כן ולא... אני לא נוהגת לקרוא לטיפול "שחזור גלגולים" מכמה סיבות. ראשית, לא תמיד חוזרים לחיים קודמים בכלל, יש הרבה עבודה שנעשית עם הילד הפנימי, לכל אחד יש את מסלול הטיפול הייחודי לו. שנית, המטרה היא לא לשחזר את הגלגולים, אלא דווקא לסיים את השחזור ולסיים את הגלגול, לשנות את הקארמה. אנחנו מביאים לתוכנו חלקים מאיתנו שנותרו בחוויות הטראומאטיות ההן, אל חיי היומיום שלנו.

לא חוזרים אחורה בזמן אל חיים קודמים בכדי לגלות אם היינו מלך או עבד. זה לא העניין וזה לא מעניין - לזה אני קוראת:"תיירות רוחנית". העבודה המשמעותית היא בתוך החוויות ההן, עבודת עומק ואומץ, אנחנו חוזרים לשם, כדי להביא מרפא ועוצמה אל הכאן  והעכשיו - טיפול רגשי, טיפול רוחני, טיפול הוליסטי, טיפול גוףנפש, תרפיה ברגרסיה - יש כל כך הרבה שמות.

?ומה אם אני לא מאמין/ה בחיים קודמים

אתם לא חייבים להאמין בקארמה, או בעולם הנשמות, אלא רק לרצות לרפא ולהיטיב את ההווה והעתיד. אפשר להתייחס אל התמונות והסיפורים שנחשפים אליהם במהלך הטיפול  כאל מסרים מהתת מודע, מהדמיון, איך תרצו לקרוא לזה. אני מוצאת שזה עובד

?אז זאת היפנוזה או לא

לא! במהלך ה"שחזור" מצב התודעה בו נמצא המטופל מוגדר כטראנס קל
כלומר: לגמרי נוכחים בחדר, אפשר לפקוח עיניים, לעצום, אפשר לקום לעשות פיפי באמצע ולחזור

?תגידי, את רואה גלגולים קודמים? מה הייתי

לרוב אני לא רואה, אלא בעיקר מרגישה את מה שרואה המטופל. הוא מדווח לי לפי הנחיותיי. המפתח הוא, כאמור, הגוף שלנו, שזוכר הכל. אני אוהבת להגדיר את המסע המשותף הזה כך שאני והמטופל צועדים יחד, אני מכוונת את הפנס והוא מספר על שרואה וחווה

?מצב תודעה של טראנס קל – מה זה אומר

מצב התודעה בזמן הסשן הוא של טראנס קל. זה רחוק מהיפנוזה ולא קרוב לדמיון מודרך... המטופל לגמרי נוכח בגוף שלו ולגמרי נוכח בחדר. זהו מצב של רמת תודעה מוגברת תוך כדי התרכזות פנימית מונחית

שאלות
bottom of page