top of page
חיפוש
 • תמונת הסופר/תנועה עילם-שדה

עבודת מיפוי אנרגטית

עבודת מיפוי אנרגטית

(פיתוח של דליה חוברס לשיטת ברט הלינגר)
הרבה פעמים אנחנו חיים תוך ערפול מסויים ומנסים לבאר לעצמנו את החיים

שלנו. כאשר אנחנו מנסים להסביר לעצמנו את המתרחש לרוב אנחנו מתעכבים על

הפרטים: מה נאמר, מה נעשה, מה קרה. אבל בתוך יער עצום של תחושות

פנימיות, פירושים, הנחות מוטעות, אמונות, חוקים וכללים - אנחנו הולכים לאיבוד.

עבודת המיפוי נעזרת בדבר החשוב ביותר והנעלם ביותר מעינינו: האנרגיה של

האירוע. כידוע, לכל דבר יש אנרגיה ויש האומרים נשמה. כך, לכל אחד מהגורמים

באירוע יש נשמה משלו.

עבודת המיפוי עוזרת לנו לראות מבחוץ את האנרגיה האמיתית של האירוע,

האנשים או הסביבה אותם אנחנו מבקשים להבין. באמצעות המיפוי אנחנו צופים

במתרחש מבלי לערב פירושים, הנחות, תגובות או התגוננות.

מה אפשר להשיג בעבודת מיפוי אנרגטי?

 • להתחבר לאנרגיות היצירתיות שלנו

 • להבין את צורות התקשורת שלנו עם עצמנו ועם אחרים

 • לשחרר את מה שלא מתאים יותר: פגיעות, דעות קדומות, דעותיהם של

 • אחרים עלינו וכו'

 • להכיר ולהעריך יכולות שלנו, שהיו נסתרות או מוחבאות

 • לאפשר לעצמנו חופש לבחור בחירות חדשות בחיינו ולהסיק מסקנות

 • חדשות

 • להתבונן בכאבים שנגרמו לנו בעבר ולהפוך אותם לשיעורים משמעותיים

 • לעשות שלום עם עצמנו ועם מצבים קשים (גם אם הם מהעבר)

 • להבין ולשנות את דפוסי ההתגוננות שלנו

 • להכיר את האנרגיה הסמויה של המשפחה שלנו והתפקידים שלנו בתוכה

 • לאפשר לעצמנו לחיות את החיים בעוצמה גדולה יותר

 • למלא את מערכות היחסים הקיימות בחיים חדשים ובאתיקה חדשה

 • לפתח את המודעות הכללית שלנו


צורת העבודה

1. מציגים מצב עכשווי בשניים שלושה משפטים

2. מגיעים למסקנה מה רוצים להבין

3. בוחרים מייצגים לאנשים או לנושאים בתוך המצב/בעייה

4. מתבוננים במייצגים ובאנרגיה המתהווה ביניהם

5. מבינים את הקונפליקט האמיתי במערכת האנרגטי

6. מנסים להגיע לתיקון וניקוי המערכת (אם אפשר – לא תמיד זה הכרחי)

0 תגובות

Kommentare


bottom of page